NESTANOVENÉ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM 02:

digitální počítadlo Digitální měřidlo DM 02 slouží k měření nábytkové hrany ABS s tloušťkou 0,5, 1, 2 a 3 mm. Současně je schopné měřit délku lamino pásky a přírodní hrany a to jak s lepidlem, tak bez lepidla. Systém měření je založen na proběhu hrany mezi válečkem s kalibrovaným obvodem a přítlačnou kladkou. Ve svislém směru je hrana vedena stavitelnými kolíky. Převinutá délka je indikována na digitálním čítači v decimetrech, který je napájen síťovým napětím 230V.
Digitální měřidlo DM 02 je určeno do provozů, kde je vyžadována velká rychlost převíjení nábytkové hrany – nad 100m/min.

Cena výrobku

Cena bez daně 7.570,- Kč + DPH

Ing. Radan Hepnar, Gebauerova 818, 500 02 Hradec Králové :: Czech Republic :: © Kewin 2006 - www.nakoukni.cz